Video kết quả Bờ Biển Ngà vs Sierra Leone, bảng E CAN 2021