Video highlights U19 Việt Nam vs U19 Malaysia, Giao hũu Quốc Tế