Video kết quả U16 Việt Nam vs U16 Myanmar, bảng B U16 Đông Nam Á