Video kết quả Thụy Sĩ vs Estonia​​​​, Giao hữu Quốc tế