Video kết quả Tây Ban Nha vs Andorra, Giao hữu Quốc tế