Video kết quả Scotland vs Phần Lan, Giao hữu Quốc tế