Video kết quả Phố Hiến vs Quảng Nam, giải hạng Nhất quốc gia