Video kết quả Pháp vs Luxembourg, Giao hữu Quốc tế