Video kết quả Nữ Pháp vs Nữ Việt Nam, Giao hữu bóng đá Nữ Quốc Tế