Video kết quả Hà Lan vs Scotland, Giao hữu Quốc tế