Video kết quả Gibraltar vs Scotland, Giao hữu Quốc tế